Åbent idag: 12-17 | Kalender | Kontakt | Nyhedsbrev | Presse | english

Kolonihistorier - magt og afmagt

Læringstilbud

GRATIS LÆRINGSTILBUD I UDSTILLINGEN KOLONIHISTORIER - MAGT OG AFMAGT
 

Læringstilbud

I forbindelse med udstillingen har Gl Holtegaard etableret to læringsforløb; et formidlingsværksted og en dialogomvisning. Tilbuddene er gratis men begrænset og uddeles efter først til mølle princippet. Tilbuddene er tilrettelagt for elever fra 5. – 10. kl. samt de gymnasiale uddannelser; hhx, htx, stx eller hf.

 

Formidlingsværksted

Værkstedet består af en dialogomvisning i udstillingen samt efterfølgende værksted, hvor eleverne arbejder med et formidlingsoplæg ud fra værkerne. Formidlingsoplæggene præsenteres for forældre eller klassekammerater ved en elevomvisning.

Formålet med værkstedet er at øve billedanalytiske evner, sætte dem ind i en historisk kontekst samt videreformidle og diskutere emnet kolonialisme. Værkstedet varer to timer plus elevpræsentationer. 

 

Dialogomvisning

Forløbet foregår i udstillingen, hvor Gl. Holtegaards formidler guider og går i dialog med eleverne om værker og tematikker. Formålet er at udvikle elevernes evner for at udtrykke sanseindtryk og refleksive overvejelser sprogligt. En dialogomvisning varer 45-60 min.

 

Læringsmaterialer

Gl. Holtegaard udarbejder aldersdifferentieret læringsmaterialer, der er tilgængeligt på hjemmesiden. Materialet består af en forberedende del, der sætter den historiske ramme, problematiserer emnet samt diverse kildematerialer, og en stedsspecifik del, der tager udgangspunkt i den aktuelle udstilling.    

 

Praktik

Formidlingsværksteder og dialogomvisninger afholdes mandag-fredag kl. 9-12. Samt ekstra elevpræsentationer for forældre lørdage mellem 10-12 eller hverdage kl. 17 i forbindelse med formidlingsværkstedet.

 

Kolonihistorier dengang og nu
Gl. Holtegaard ønsker med udstillingen Kolonihistorier – magt og afmagt at minde om et problematisk og bittersødt kapitel i den vestlige historie. Hvor udstillingens ældre værker skildrer et ubesværet liv i den dansk-vestindiske kolonitid, fortæller samtidskunsten anderledes kritisk om fortidens koloniimperier, og hvad disse har ført med sig frem til i dag.
Det ligger os stærkt på sinde at lægge op til diskussion af disse vigtige og etiske dilemmaer, og her mener vi, at samtidskunsten kan spille en central rolle. Når kunstnere byder ind i debatten om aktuelle temaer, bemærker vi det. Udstillingen samler en række danske og internationale kunstnere, som i deres værker beskæftiger sig med nationalfølelse, offerroller, race, minoriteter, menneskehandel og skyld.
 
Det nostalgiske og ufarlige blik på de eksotiske, fjerne kolonier bliver præsenteret i udstillingens første rum, som et historisk afsæt for samtidskunstens mere dramatiske og udfordrende omgang med de væsentlige eksistentielle emner, som følger direkte i kølvandet på kolonitiden; nationalfølelse, offerroller, race, minoriteter, menneskehandel og skyld.
I de følgende udstillingsrum præsenteres værker af anerkendte samtidskunstnere fra ind- og udland.
Jeannette Ehlers: Videostill fra Black magic at the white house, 2009
Foto Jeannette Ehlers © Jeannette Ehlers

Attemosevej 170 | 2840 Holte | +45 45 80 08 78 | gl-holtegaard@rudersdal.dk