Åbent idag: 12-17 | Kalender | Kontakt | Nyhedsbrev | Presse | english
fre 21. aug 2015 - søn 3. jan 2016

COOL MODERNE

Art deco i dansk billedkunst 1910-1940

Der findes ingen stilart som art deco, der både favner det figurative og det abstrakte, det feminine og det maskuline, det monumentale og det intime, det stringente og det opulente, det funktionelle og det unødvendige. Art deco er en forfører, der med sit cool sprog på generøs vis vil berige vores liv med skønhed.

Nils Erik Gjerdevik, billedkunstner og med-kurator på COOL MODERNE

 
 
Den vante fortælling om det 20. århundredes avantgardekunst splintrer sig i ismer som ekspressionisme, kubisme, futurisme og konstruktivisme. Art deco har traditionelt set stået uden for disse grupperinger. Den har først og fremmest været kategoriseret som et modefænomen, der nok udtrykte samtiden i 1920erne og 1930erne, men som spillede en ubetydelig rolle i en billedkunstnerisk sammenhæng.
 
I en glitrende elegant rammesætning skabt af billedkunstneren og med-kurator Nils Erik Gjerdevik præsenterer COOL MODERNE en stærk visuel argumentation for, at art deco kan ses som andet og mere i dag. COOL MODERNE består af maleri, tegning og skulptur suppleret af plakater, arkitekturtegninger, kunsthåndværk og filmklip og viser, hvordan art deco ikke blot bevæger sig i design- og arkitekturfeltet, men også hvordan stilen i høj grad fletter sig ind og ud af billedkunsten.
 
 
Nogle gange skal tiden gå, før vi kan se på et fænomen tydeligere – se på det løsrevet fra de værdidomme, som samtiden giver. Det er tilfældet med art deco.
(Vibeke Petersen Gether, seniorforsker, mag.art, og kurator på COOL MODERNE)
 
 
Med jævne mellemrum dukker art deco-æstetikken op i nutidens visuelle kultur både som forlæg og ægte retro i diverse artikler om mode, design og boligindretning. Vores samtidskultur finder skønhed og identitet i den sofistikerede stil, som samtidig taler direkte ind i vor tids ønske om at forene det gamle med det nye og historie med samtid. For netop dette møde mellem det cool og moderne på den ene side, og det sammensatte og historiske på den anden side, er kendetegnende for art deco.
 
At perspektivere historien og til stadighed sætte spørgsmålstegn ved dens autoritet og kanonisering står centralt i Gl. Holtegaards udstillingsprofil. Helt konkret gøres det ved at sætte fortid og nutid i samspil. Med det barokke anlæg og Lauritz de Thurahs elegante arkitektur fra 1756 som udgangspunkt er det oplagt at undersøge (kunst)historiske forhold med nye øjne, så historien kan kaste lys over samtiden, men så sandelig også det modsatte – at samtiden kan belyse historien.
 
I forbindelse med udstillingen afholder Gl. Holtegaard en række arrangementer under titlen ART DECO TALKS. Mød blandt andre designer Mads Nørgaard i en samtale med modeforsker Else Skjold om kunst, massekultur og mode, og Anders V. Munch, professor, dr.phil. i et foredrag om funkis og fremtidsdrømme - arkitektur og design som propaganda for det moderne. Arrangementerne vil på forskellig vis præsentere og diskutere art decoens tilstedeværelse i samtidskunst, mode, design og arkitektur. Alle arrangementer kan ses på www.glholtegaard.dk.
 
COOL MODERNE - Art deco i dansk billedkunst 1910-40 præsenterer et udvalg af maleri, tegning og skulptur suppleret af plakater, arkitekturtegninger, designobjekter og filmklip. Udstillingen præsenterer værker og arbejder af Gösta Adrian-Nilsson (GAN), Busby Berkeley, Johannes C. Bjerg, Sven Brasch, Franciska Clausen, Adam Fischer, Kay Fisker, Christian Fjerdingstad, Jean Gauguin, Besse Giersing, Harald Giersing, Gerhard Henning, Georg Jacobsen, Holger Jacobsen, Svend Johansen, Rita Kernn-Larsen, Mogens Lorentzen, Erik Magnussen, Charles Martin, Jais Nielsen, Aage Rafn, Svend Rathsack, Olaf Rude, Axel Salto, Ismaël Mari Smith, Erik Stæhr-Nielsen, Arne Ungermann, Einar Utzon-Franck, Gerda Wegener.
 
Udstillingen er kurateret af seniorforsker, mag. art. Vibeke Petersen Gether og billedkunstner Nils Erik Gjerdevik i samarbejde med Gl. Holtegaard.

 

 

Udstillingen er støttet af Augustinus Fonden, 15. Juni Fonden, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal, Knud Højgaards Fond, Ny Carlsbergfondet, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Ernst og Vibeke Husmans Fond, Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond.

Gl. Holtegaards udstillingsprogram er støttet af Statens Kunstfond.

COOL MODERNE - Art deco i dansk billedkunst 1910-40 
Gl. Holtegaard, 2015
Foto: Jan Søndergaard

Attemosevej 170 | 2840 Holte | +45 45 80 08 78 | gl-holtegaard@rudersdal.dk