Åbent idag: 12-17 | Kalender | Kontakt | Nyhedsbrev | Presse | english

Barokkens vinkler

Gl. Holtegaards historie begyndte med Hofbygmester Lauritz de Thurahs indsættelse som rigets øverstbefalende bygmester under Frederik den femte. Thurah lod i 1756 Gl Holtegaard opføre i den smukke nordiske barokstil med tilhørende have. 


Med udgangspunkt i dette unikke sted har kunsthallen Gl. Holtegaard i samarbejde med Skoletjenesten udarbejdet aldersdifferentieret undervisningsmaterialet; 'Barokkens vinkler på Gl. Holtegaard', der inddrager temaer som arkitektur, historie og billedkunst. Til alderstrinene 1.-3.kl., 4.-6.kl. og 7.-10.kl. kombineres fagene; matematik, historie og billedkunst. Til de gymnasiale uddannelser retter undervisningen sig mod fagene historie og billedkunst.

Materialet er udgivet i trykt format og kan bestilles ved henvendelse til mgun@rudersdal.dk eller det kan downloades her.

 1.-3.  klasse

4.-6.  klasse

7.-10.  klasse 

Gymnasium , HF, mv.

Lærervejledning

Skolefritidsordninger


Undervisningsmaterialet Barokkens vinkler på Gl Holtegaard er udarbejdet i samarbejde med Skoletjenesten.

Formidling på Gl Holtegaard sker i samarbejde med kulturområdet og Kulturgalaksen, Rudersdal kommune

Attemosevej 170 | 2840 Holte | +45 45 80 08 78 | gl-holtegaard@rudersdal.dk