Åbent idag: 12-17 | Kalender | Kontakt | Nyhedsbrev | Presse | english

GL HOLTEGAARDS MISSION

Det er Gl Holtegaards opgave at drive kunsthalsvirksomhed i det historiske anlæg og at præsentere et årligt program af skiftende kunstudstillinger af højeste kvalitet. Målet med udstillingsvirksomheden er at tiltrække et bredt publikum i alle aldre og at forankre Gl Holtegaard som kulturinstitution lokalt. Det er desuden målet med programmet at placere Gl Holtegaard blandt de toneangivende kunsthaller og museer i Danmark.

 

Gl Holtegaard skal som kulturinstitution bidrage til den lokale forankring blandt borgere i Rudersdal og gennem udstillinger og arrangementer være et samlingspunkt i nærområdet. Gl Holtegaard skal gennem sit program af udstillinger og arrangementer skabe rum for social og kulturel udveksling blandt et stort udsnit af borgere i hovedstadsområdet med henblik på at stimulere engagement i kulturen og den nære omverden.

 

Det er desuden Gl Holtegaards opgave at bevare, vedligeholde og levendegøre det historiske anlægs bygninger og udendørs arealer for publikum, herunder den genetablerede barokhave, idet dette i sin helhed er af særlig, historisk betydning og værdi.

 

Det er samtidig Gl Holtegaards opgave at holde mindet om malerinden Ebba Breda levende gennem bevaring og synliggørelse af hendes kunst, blandt andet i form af et digitalt billedarkiv. 

 

Endelig skal Gl Holtegaard tilstræbe at skabe blivende værdi i form af læring, udgivelse af bøger og formidling af såvel udstillinger som anlæggets historie i øvrigt gennem hjemmeside, undervisningsmateriale m.v.

Gl Holtegaard 
Foto: Hans Ole Madsen

Attemosevej 170 | 2840 Holte | +45 45 80 08 78 | gl-holtegaard@rudersdal.dk