Åbent idag: 12-17 | Kalender | Kontakt | Nyhedsbrev | Presse | english

Historien

Gl Holtegaard blev skabt af arkitekt og generalbygmester Lauritz de Thurah (1706-59). Han købte det daværende Gl Holtegaard i 1755 for at indrette sig et passende landsted uden for København. 

Allerførst udvidede og anlagde han haven inden for rammen af de lindetræsalléer, der er bevaret til i dag. Da de nye bygninger var færdige, fremstod Gl Holtegaard som en prægtig landejendom med driftsbygninger og endda en kongeligt privilegeret kro. 

Hovedbygningen med sine to pavilloner står i det ydre stort set som i 1758. I tårnet hænger de to klokker, Thurah fik fremstillet i 1756, og urværket er også det originale. Thurah kom dog ikke til at bo længe på Gl. Holtegaard. Han døde allerede i 1759. Derefter havde Gl Holtegaard mange skiftende ejere.

I 1976 overtog og restaurerede Søllerød Kommune Gl Holtegaard og indrettede hovedbygningen til skiftende udstillinger og i 1993 blev Gl Holtegaard overdraget til Gl Holtegaard - Breda Fonden.
Gl Holtegaard set fra barokhaven 
Foto Hans Ole Madsen

Attemosevej 170 | 2840 Holte | +45 45 80 08 78 | gl-holtegaard@rudersdal.dk