Åbent idag: 12-17 | Kalender | Kontakt | Nyhedsbrev | Presse | english
fre 25. aug - lør 30. dec 2017

Kolonihistorier - magt og afmagt

I 2017 markeres 100-året for Danmarks salg af De Vestindiske Øer til USA. Debatten bølger om, hvordan man beskriver og repræsenterer denne bittersøde del af Danmarkshistorien. Danmark var kolonimagt for øerne Skt. Thomas, Skt. Jan og Skt. Croix indtil 1917 og blev en velbeslået nation på trekantshandlen. Handlen bestod primært i at bringe våben og forarbejdede varer til den afrikanske Guldkyst, føre slavegjorte afrikanere til Dansk Vestindien og endelig sukker og andre varer retur til Danmark. Denne del af den danske historie har været et underbelyst kapitel til trods for den omfattende betydning, det har haft i Danmark så vel som i Caribien og på Afrikas vestkyst.

 

Gl. Holtegaards rødder i trekansthandlen
Den rigdom, Danmark opnåede med trekantshandlen, blev blandt andet omsat til grundlæggelsen af Frederiksstaden i København. En af de centrale arkitekter i denne byudvikling var Kgl. Hofbygmester Lauritz de Thurah, hvis sidste store bygningsværk var Gl. Holtegaard. Det var igennem de Thurahs arbejde som arkitekt i Frederiksstaden, der gav ham midlerne til at bygge Gl. Holtegaard i 1756.

Gl. Holtegaard er derfor en oplagt ramme for kunsthallens store efterårsudstilling. Udstillingen KOLONIHISTORIER – magt og afmagt undersøger vores fælles kolonihistorie og udfolder både den magt og afmagt, som dette dunkle kapitel i Danmarkshistorien er gjort af.


Udstilling og debatprogram på Gl. Holtegaard

Udstillingen præsenterer ældre værker og kulturhistorisk materiale samt samtidskunst fra ind- og udland. Det nostalgiske og romantiserende blik på de eksotiske, fjerne kolonier bliver repræsenteret som et historisk afsæt for samtidskunstens mere dramatiske og kritiske problematikker. Ældre og samtidig kunst vil på den måde i samspil aktualisere historien og perspektivere emner som nationalfølelse, race, minoriteter og menneskehandel, der alle er centrale for udstillingen.

Som en del af udstillingen introducerer Gl. Holtegaard et omfattende debatprogram, der sætter politikere, meningsdannere og forskere i krydsild om emnet.

 

Udstillingens kunstnere

La Vaughn Belle (f. 1974, VI), Balthasar Denner (1685-1749, DE), C.W. Eckersberg (1783-1853, DK), Jeannette Ehlers (f. 1973, DK), Jens Juel (1745-1802, DK), Patricia Kaersenhout (f. 1966, NL), Joachim Koester (f. 1962, DK), Vilhelm Kyhn (1819-1903, DK), John Kørner (f. 1967, DK), Hugo Larsen (1875-1950, DK), Fritz Melbye (1826-1869, DK), Wangechi Mutu (f. 1972, KE), Yinka Shonibare MBE (f. 1962, UK/NG).Udstillingen er støttet økonomisk af:

Augustinus Fonden, Beckett-Fonden, Edith og Godtfred Kirk Christiansens Fond, Ernst og Vibeke Husmans Fond, Knud Højgaards Fond, Nordea-fonden, Det Obelske Familiefond og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond.

 

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst støtter Gl. Holtegaards 2-årige udstillingsprogram.

Attemosevej 170 | 2840 Holte | +45 45 80 08 78 | gl-holtegaard@rudersdal.dk