Åbent idag: 12-17 | Kalender | Kontakt | Nyhedsbrev | Presse | english
fre 3. jun 2016 - søn 19. nov 2017

PAVILLON II

Menageri: Natsværmerhus

Foldede, sorte, filtbeklædte vægge danner rammen om Gl. Holtegaards nye pavillon for natsværmere. Et indadvendt hemmeligt mørke, som trækker spor langt ind i barokkens billedkunst og arkitektur. Den unge arkitekt Jonathan Meldgaard Houser forener smukt historie og samtid, når det stille drama mellem lys og mørke og den temperamentsfulde energi i bevægelsen mødes i Menageri. 

Gl. Holtegaards egenart som arkitektonisk perle og barokhavens iscenesættende karakter er udgangspunktet for udstillingsrækken Pavillon på Gl. Holtegaard. Over tre år opføres tre midlertidige pavilloner i barokhaven. Under titlerne Orangeri (2015), Menageri (2016) og Sceneri (2017) inviteres arkitekter gennem en konkurrence til at realisere en ny og midlertidig pavillon, hvor historie og samtid, det gamle og det nye, belyser hinanden.

Natsværmerhuset tager afsæt i sværmernes forvandling som motiv. På den ene side er huset en lukket beholder for natsommerfugle, der i løbet af dagen beskyttes i mørket. På den anden side er huset en åben fælde, der drager dem mod lyset om natten. Om natten åbnes dørene, og kunstigt lys fra pavillonen tiltrækker natsværmere. Om dagen er dørene i udgangspunktet lukkede, men åbnes af brugerne, når de træder ind i pavillonens mørke.

Det dramatiske spil mellem lys og mørke og barokkens dyrkelse af dynamiske bevægelser er fortolket i et nutidigt formsprog. Natsværmerhuset er inspireret af barokke værker som skulpturen af Giovanni Lorenzo Bernini, Den Hellige Teresas ekstase (1647-1652) og de såkaldte vanitasopstillingers timeglassymboler fra perioden. I materialevalg og det nøgterne formsprog læner pavillonen sig op ad den modernistiske arkitektur.

Natsværmerhuset tilføjer sig barokanlæggets eksisterende hovedbygning og pavillonen Orangeri (2015). Med foldede, filtbeklædte og gennemlyste vægge bringer natsværmerhuset et labyrintisk mørke ind i barokhaven, der står i kontrast til Orangeriets lyse himmelstræbende rum. Ved deres betragtelige størrelse rykker de ved barokanlæggets magtfulde orden og skaber et poetisk og sanseligt møde mellem historie og nutid.


Arkitekten
Jonathan Meldgaard Houser f. 1986 er uddannet cand.arch. fra Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering i 2014. Udover pavillonprojektet på Gl. Holtegaard er Meldgaard Houser præsenteret på den internationale arkitekturbiennale i Venedig 2016. Når han ikke skaber projekter i eget navn, arbejder Meldgaard Houser til daglig på tegnestuen Lundgaard & Tranberg Arkitekter samt som timelærer på Arkitektskolens institut for Bygningskunst og Kultur i København.


Om konkurrencen
I november 2015 indbød kunsthallen Gl. Holtegaard i samarbejde med Arkitektforeningen og Statens Kunstfonds Legat- og Projektstøtteudvalg for Arkitektur til en åben projektkonkurrence om den anden af i alt tre midlertidige pavilloner, der skal opføres i Gl. Holtegaards unikke barokhave fra primo juni 2016 til ultimo 2017.
Temaet for konkurrencen var ”Menageri” – det vil sige et rum skabt til eksotiske dyr – hvor arkitekten selv kunne bestemme, hvilke dyr der skulle være i pavillonen, eller hvordan emnet 'dyr' i det hele taget skulle fortolkes. Dommerkomiteen bestod af Jens Ive, borgmester i Rudersdal Kommune, Peter Kirkhoff Eriksen,
cand.mag. i kunsthistorie, tidligere vikarierende direktør Gl. Holtegaard, Torben Schønherr, landskabsarkitekt MAA, MDL og Søren Leth, arkitekt MAA, begge repræsentanter for Statens Kunstfonds Legat- og Projektstøtteudvalg for Arkitektur samt Christian Hanak, arkitekt MAA, repræsentant for Arkitektforeningens bestyrelse.

 


Projektet støttes af Statens Kunstfonds Legat- og Projektstøtteudvalg for Arkitektur, Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst og Det Obelske Familiefond.


Tak til Arkitektforeningen, rådgivende ingeniør Henrik Almegaard, Ole Vanggaard, Eskild Pontoppidan samt entrepenør Juul & Nielsen.

Pavillon II - Menageri: Natsværmerhus af Jonathan Meldgaard Houser

Attemosevej 170 | 2840 Holte | +45 45 80 08 78 | gl-holtegaard@rudersdal.dk