Åbent idag: 12-17 | Kalender | Kontakt | Nyhedsbrev | Presse | english
fre 20. jan - man 17. apr 2017

WINDOW TO CHINA Robert Rauschenberg: The Lotus Series

Robert Rauschenberg er en af giganterne i efterkrigstidens kunsthistorie. Med inddragelse af hverdagslivets billeder og genstande i maleri, skulptur, fotografi og kollage var han én af foregangsmændene i den popbølge, der igennem den sidste del af det 20. århundrede forandrede vestlig og i særdeleshed amerikansk kunst radikalt.

 

Gl. Holtegaards udstilling WINDOW TO CHINA tager udgangspunkt i Robert Rauschenbergs fotografiske og grafiske praksis og kaster med udstillingen af værkserierne The Lotus Series og Study for Chinese Summerhall lys over kunstnerens store engagement i Kina. Helt central er fortællingen om den idealistisk kunstner, der nægtede at acceptere konventionelle begrænsninger både i sin kunst og i livet. Rauschenberg nærede en dyb tiltro til kunstens potentiale som løftestang for tværkulturel dialog, og denne åbenhed og entusiasme bragte ham milevidt rundt i verden.

 

Kina som motiv

På en rejse til Kina i 1982 tog Rauschenberg mere end 500 fotografier. Fra denne rejsedagbog hentede han materialet til de to serier, der nu vises på Gl. Holtegaard, og som ikke før har været vist i Danmark.

Rauschenbergs sidste grafiske værk, The Lotus Series, blev skabt i forbindelse med OL i Beijing i 2008. Serien består af 12 store grafiske værker, mange af dem som fotogravure med sammenstillinger af fotografier især fra det kinesiske byrum, såsom markedet, gaden, havnen, toget, og baggårde. Den distinkte, kinesiske lotusblomst er et gennemgående motiv i serien. Fra fotoserien Study for Chinese Summerhall vises ti originale fotografier. Det er enestående billeder præget af enkle og præcise kompositioner, hvor hverdagsscener og det levede liv i det kinesiske byrum er hovedtemaer.

De to værkseriers kinesiske udgangspunkt perspektiveres yderligere i to dokumentarfilm om Robert Rauschenberg. Udstillingen undersøger på den måde kunstnerens engagement i landet, der kom til at forme hans værkpraksis fra den første Kinarejse i 1982, over hans idealistiske rejseudstillingsprojekt ROCI i 1984-1991 til hans sidste grafiske arbejde i 2008.

 

Idealisten Rauschenberg
Ideen til Rauschenbergs internationale rejseudstilling ROCI – Rauschenberg Overseas Culture Interchange blev til på hans rejse til Kina, hvor han oplevede et lands kulturelle lukkethed. Hans ambition med ROCI var at skabe tværkulturelle møder gennem udstilling af egne værker i ti lande, som Rauschenberg selv betegnede som sensitive stater. ROCI blev sat op i Mexico, Chile, Venezuela, Kina, Tibet, Japan, Cuba, USSR, Malaysia, Tyskland og USA. Han finansierede selv projektet ved at sælge værker fra sin egen private kunstsamling for at holde projektet fri af politiske og økonomiske interesser.

I tråd med koldkrigstidens verdenssyn var det Rauschenbergs vision, at ROCI-udstillingerne både ville udgøre et vindue til omverdenen for det pågældende land og samtidigt vise lokalbefolkningen dets egen kultur i et nyt lys. 

 

Udstillingens samarbejdspartnere
Robert Rauschenbergs assistent Kevin Pottorf, som udlåner The Lotus Series til Gl. Holtegaard, assisterede Rauschenberg gennem de sidste ti år af kunstnerens liv. Kevin Pottorf, som selv er billedkunstner, arbejdede side om side med Rauschenberg og realiserede idéer og værker efter hans anvisninger. Assisterende kurator Florence Tone har etableret og faciliteret kontakten mellem Gl. Holtegaard og Kevin Pottorf og har desuden en fortid i Holte og Danmark, idet hun tidligere har været dansk gift. University of South Florida Contemporary Art Museum har udlånt fotoserien Study for Chinese Summerhall.

 

Eventprogram
Gl. Holtegaards udstilling ledsages af et debatprogram, hvor emner om kulturel udveksling bliver udfoldet og diskuteret af inviterede foredragsholdere. Programmet indledes lørdag den 21. januar 2017, hvor assisterende kurator Florence Tone modererer en talk med Kevin Pottorf om hans nære samarbejde med Rauschenberg. Læs mere her.


 


Foto og grafik på Gl. Holtegaard
Gl. Holtegaard har over en årrække haft tradition for at vise ældre, højmodernistiske kunstnere, som arbejder med fotografi. Fotosporet giver os anledning til at vise nogle af de store sværvægtere i kunsthistorien, såvel som de yngre generationer. I 2017 udvides fotosporet med kunstnere, som arbejder med kunst på papir, således at det bliver muligt også at se mere på grafiske produktioner fra nogle af de dagsordensættende kunstnere i det 20. århundrede - herunder Robert Rauschenberg.

 

Udstillingen er støttet af S.C. Van Fonden og Politiken-Fonden. Desuden støtter Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst Gl. Holtegaards udstillingsprogram.

 

Robert Rauschenberg, Lotus X, 2008 
Fotogravure, 116.2 x 154.3 cm
The Lotus Series
© Universal Limited Art Editions, Inc.

Attemosevej 170 | 2840 Holte | +45 45 80 08 78 | gl-holtegaard@rudersdal.dk