Åbent idag: 12-17 | Kalender | Kontakt | Nyhedsbrev | Presse | english

Thurahs Barokhave

Lauritz de Thurahs have er i sin grundform en typisk barokhave, der er inspireret af fransk havekunst. Den åbner sig ud fra hovedbygningen og er symmetrisk anlagt omkring midteraksen. Thurah skrev selv, at hans have skulle være en lysthave, og den rummede derfor alt hvad tiden forventede og måske mere til: Buegange, springvand, sydlandske træer i baljer, et batteri på 10 kanoner samt 21 statuer. Alléerne dannede felter eller “kvarterer”, og allétræerne stod i klippede hække af avnbøg. Oprindelig var der endda et “menageri” og et lysthus. 

Men haven skulle samtidig tjene et praktisk formål. Thurah har selv skrevet: “Denne tiener mig ey alene til Sommer-Forlystelse og for at lette Sindet undertiden fra mange besværlige og fortrædelige Embedsforretninger, men er mig endog til Nytte og Gavn.” 

I midten af 1800-tallet må de sidste synlige rester af Thurahs have været forsvundet. Kun lindetræerne blev stående tilbage. I stedet blev der anlagt en landskabshave i engelsk stil. Arbejdet med at genskabe Thurahs have blev indledt i efteråret 2001 med støtte fra en række fonde. I sommeren 2009 afsluttedes retableringen med 10 statuer og et 1000 m2 broderiparterre i buksbom.

Restaurering af haven Schul Landskabarkitekter, 2001.
Fornyelse af buksbomparterre Kirsten Lund-Andersen, 2008. 

Genskabelse af Thurahs Barokhave er sket med støtte fra
Augustinus Fonden, Beckett-Fonden, BG Fonden, Fonden Realdania, G.B. Hartmanns Forskningsfond, Nykredit A/S, Lemvigh-Müller Fonden, Aase og Ejnar Danielsens Fond.
Skulpturer og broderiparterre er støttet af Ny Carlsbergfondet, OAK Foundation Danmark, Kai og Lisel, Gurli og Poul Madsens Fond, Knud Højgaards Fond

Thurahs Barokhave 
Foto Hans Ole Madsen

Attemosevej 170 | 2840 Holte | +45 45 80 08 78 | gl-holtegaard@rudersdal.dk